T3 Stack гэж юу вэ?

T3 stack гэх хэллэг нь саяхнаас үүссэн шинэ төслийн нэр бөгөөд (t3.gg), төслийн зорилго нь сүүлийн үед трэнд болон ашиглагдаж буй open source төслүүдийг нэгтгэн, шинэ ажил эхлүүлэхэд шууд бэлэн ашиглаж болох "template" үүсгэх зорилготой юм. t3-app санг CLI tool маягаар ашиглах бөгөөд npm create [email protected] командаар ашиглана.…