Kubernetes 101 (2-р хэсэг)

Энэ удаагийн нийтлэлээр kubernetes api object-уудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Тэгэхээр k8s api object гэж юу вэ? k8s-н бүхий л бүрдэл хэсгүүд нь өөр өөрсдийн api group-т багтах бөгөөд тэдгээр нь api object-оор тодорхойлогдоно. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг object-ууд бол Pod, Deployment, Service, Ingress, StatefulSet зэрэг юм. Эдгээрийг ерөнхий том зургаар…

Kubernetes 101 (1-р хэсэг)

Kubernetes гэж юу вэ? Kubernetes нь өнөө цагийн хамгийн их хэрэглэгдэж буй container orchestration system юм. Чингэлэгүүд хөвж буй хил хязгааргүй том далайн ахмад kubernetes. Бидний бүтээж буй системүүд ганцхан сервер дээр аз жаргалтай амьдардаг байсан цаг үе аль хэдийн ард хоцорч олон тооны биет болон хийсвэр серверүүдийг нийлүүлэн нэгэн…